Kuukausimaksut

81 euroa/kk (3 h/pv)
108 euroa/kk (4 h/pv)
135 euroa/kk (5 h/pv)

 

Voit valita iltapäiväkerhon tuntimäärän. Kuukausimaksu määräytyy pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja koskee koko kuukautta. Koulujen lomapäivät tai kuukausien pituudet eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Näin ollen kuukausiveloitus on kiinteä ja riippumaton toimintapäivien määrästä. Iltapäivätoiminnan palveluntuottaja vastaa laskutuksesta.

 

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää lääkärintodistus. Jos lapsi on jostain muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Maksuihin voi tarvittaessa hakea taloudellista tukea Porvoon kaupungin sosiaali- ja perhepalveluilta.

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki